Гурван хүн тутмын нэг нь “Эхнэрээ тодорхой шалтгааны улмаас зодож болно” гэж хариулжээ

Үндэсний Статистикийн Хороо нь 2017 онд “Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа”-г НҮБ-ын Хүн амын сан болон Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн техник, санхүүгийн…

Дэлгэрэнгүй