“KFC-гийн хордлого гарсан салбарыг 14 сая төгрөгөөр торгож, хохирсон иргэдийн зардалд 49 сая төгрөгийг төлүүлсэн”

KFC-д хийсэн шалгалтын эцсийн дүнгийн талаар НМХГ-ын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга Д.Цэнд-Аюушаас тодрууллаа. “Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас…

Дэлгэрэнгүй